loader

Gizlilik Politikamız

Bu gizlilik bildirisi Polar Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) ürünleri, hizmetleri ve web sitelerinin kullanımı ile kullanıcı/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından şirket ile paylaşılan veya veri sahibinin ürün/hizmet/web siteleri kullanımı sırasında ürettiği özel bilgilerin toplanması, kullanımı ve korunması ile ilgili politikalarını ve uygulamalarını belirtmektedir. Bu gizlilik politikası bütün Polar Teknoloji A.Ş. kuruluşlarına uygulanabilir fakat Polar Teknoloji A.Ş. Partner, Bayi veya Distribütörlerine uygulanamaz çünkü bu kuruluşların ayrı gizlilik politikaları mevcut olabilir.

Bilgi Toplanması

Kişisel bilgiler müşterilerden izinleri sonrası alınmaktadır. Kişisel bilgiler Polar Teknoloji A.Ş. hizmetleri kullanıldığında, bir ürün indirildiğinde veya daha fazla bilgi alınması gerekliliği ortaya çıktığında kullanıcıya önceden haber verilip bu bilgiler alınır. Kimliği saptanabilir bilgiler web sitelerinde dolaşılırken alınmaz. Polar Teknoloji A.Ş. müşterilerle iletişime geçerek Polar Teknoloji A.Ş.’nin veya iş ortaklarının tekliflerini ve fırsatlarını müşterilere sunabilir. Bu gizlilik politikası Polar Teknoloji A.Ş.’nin kontrolü dışındaki bilgileri kapsamamaktadır.

Servisler

Polar Teknoloji A.Ş.’nin abonelik servisine giriş yapan müşterilerden belirli kişisel bilgiler istenebilir ve Abonelik Anlaşmasına girmeleri istenebilir. Bu noktada Abonelik Anlaşmasının hiçbir koşulu değiştirilmek istenmemiştir.

Ürün İndirmesi

Bir ürün indirmesinde genellikle kişisel bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgi Polar Teknoloji A.Ş. veya iş ortakları tarafından müşterilere ulaşılıp Polar Teknoloji A.Ş. ürünleri ve servisleri ile ilgili ürün güncellenmesi ve ilgili promosyon materyallerinin müşteriye sunulması için kullanılır. Ayrıca bu bilgi Polar Teknoloji A.Ş.’nin ürün ve servislerini geliştirmesi için genel demografik bilgi olarak da kullanılabilir.

Çerezler

Çerezler bilgisayarın sabit diskinde tutulan ve kullanıcısı ile ilgili bilgileri taşıyan veri parçasıdır. Polar Teknoloji A.Ş. bu çerezlerin kullanımına başvurup reklamların başarısını ölçebilir. İş ortaklarımız ve partnerlerimiz de çerezleri kullanabilir. Polar Teknoloji A.Ş. bu gibi çerezlerin erişimi veya kontrolünü sağlamaz.

Log Dosyaları

Polar Teknoloji A.Ş. kişisel olarak saptanamayacak bilgilerden oluşan log dosyalarını kullanarak, trendleri analiz eder, web sitesini yönetir, site içindeki hareketleri takip eder, Doküman ve dosya indirme sayılarını hesaplar ve genel demografik bilgilerini kollektif kullanım için toplar.

Paylaşım

Polar Teknoloji A.Ş.’ye sağlanan bilgiler Polar Teknoloji A.Ş. tarafından korunur ve bilgi sağlayıcısının mutlak rızası olmadan üçüncü partilere satılmaz veya kiralanmaz. Polar Teknoloji A.Ş. partnerleri ve iş ortaklarından benzer gizlilik politika standartlarını sağlayanlara bu bilgileri yasal olarak zorunluluk ortaya çıkarsa veya Polar Teknoloji A.Ş.’nin, müşterilerinin veya servislerinin haklarının korunması bu paylaşım ile sağlanacaksa paylaşabilir.

Dış Bağlantılar

Polar Teknoloji A.Ş. web sitelerinde gizlilik politikasının dışında olan web sitelerine dış bağlantılar bulunabilir. Polar Teknoloji A.Ş. bu gibi sitelerde uygulanan gizlilik politikaları ile ilgili sorumlu değildir ve bu sitelerdeki bilgilerin doğruluğunun teyidini Polar Teknoloji A.Ş. yapmamaktadır. Belirli aralıklarla müşterilerden anketler üzerinden bilgi isteyebiliriz. Bu anketlere katılım tamamen gönüllülük esaslarına dayanır. Anket bilgileri web sitelerimizi, servislerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için kullanılır.

Güvenlik

Polar Teknoloji A.Ş. bilgileri çevrimiçi ve çevrimdışı korur. Ödeme bilgileri gibi bilgi iletimleri Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer – SSL) ile şifrelenip, korunmaktadır. Depolanan müşteri bilgileri güvenli bir ortamda saklanır ve bu ortama giriş izni depolanan bilgileri kullanıp belirli işleri (örneğin Fatura Yönetimi veya Geliştirme Takımının yapacağı işler) yapacak çalışanlara verilmektedir. Çalışanların şifre korumalı ekran koruyucusu kullanmaları ve bilgisayarlarını her zaman güncel tutmaları gerekmektedir.

Seçim / Vazgeçme

Müşteriler ürünlerle, servislerle ve özel fırsatlarla ilgili Polar Teknoloji A.Ş.’den bilgi ve haber bültenleri alabilirler. Müşterilere Polar Teknoloji A.Ş. servisleriyle doğrudan ilgili olmayan durumlarda bilgilerin kullanılmasıyla ilgili “vazgeçme” seçeneği sunulmuştur. Müşteriler ayrıca her e-posta içinde bulunan bağlantıyı kullanarak vazgeçme seçeneğini kullanabilirler. Müşteriler servis güncelleme duyuruları ile ilgili vazgeçme seçeneğini kullanamazlar çünkü bu duyurularda servislerle ilgili önemli güvenlik bilgileri bulunmaktadır.


Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma

Veri Sahibi, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Bu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Aydınlatma Beyanı kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İletişim Formu - Konusu/Nedeni
 • İletişim Formu - İletişim Bilgileri
  • Adı Soyadı
  • E-Posta Adresi
  • Telefonu
 • İletişim Formu - Talep Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Ayrıca index.html.tr ve tüm ürün/hizmet internet siteleri bünyesinde çerezlere ilişkin bilgilendirme kapsamında İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin IP adresleri ve elektronik Posta adresleri 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde Şirket tarafından korunacaktır.

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne bu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine ve Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne bu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine ve Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Form”u kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir.

Veri Sahibi, bu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Düzeltme ve Değiştirme Hakkı

Polar Teknoloji A.Ş. bu gizlilik politikasını her an değiştirme hakkını elinde bulundurur. Yapılan her değişiklik web sitesinde duyurulacaktır. Müşteriler gizlilik politikası ile ilgili değişiklikleri görmek için periyodik olarak siteyi ziyaret etmelidirler. Web sitesini, Polar Teknoloji A.Ş. ürünlerini ve servislerini sürekli kullanımınız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Santralinizi Cebinizden Yönetin

Santralcell ’in ayrıcalıklı dünyasına hemen katılın!

Demo Talep Et